Soveltavan taiteen projektit ja teatteriohjaukset

Kuva näyttelijöistä

Ryhmälähtöiset, esim. työntekijöistä, asiakkaista tai muista osallistujista koostuvat esitystaiteen kokonaisuudet:

– Näytelmien ohjaukset

– Yhdessä sovittuun teemaan ohjatut performanssit/manifestaatiot/pienoisesitykset

– Näyttelyt, runoillat tai vaikka niiden yhdistelmät

– Erilaiset yhdessä toteutetut yleisötyökonseptit

– Organisaatioiden tai yritysten tapahtumiin laaditut esityskokonaisuudet