Fasilitoinnit

Kuva lumisesta kerrostaloalueesta

Erilaisten tapahtumien ja kohtaamisten fasilitointi/juontaminen:

– Seminaarit, kongressit tai vastaavat yleisötilaisuudet

– Keskustelujen vetäminen/paneelit

– Ihmisten osallistaminen toimintaan ja yhteistyöhön erilaisissa tapahtumissa (esim. toiminnallinen ja/tai taiteen keinoin tapahtuva fasilitointi)