Julkaisut

  • Koskela, V. & Körkkö, J. (2022). Yöjoen valot – kuvia ja tarinoita Iijoen varrelta. SKS Kirjat, Helsinki. Verkossa
  • Koskela, V. & Seppälä, T. (2019). Legioonateatteri – suuren suttuisen perheen tarina. Mediapinta, Tampere. Verkossa
  • Koskela, V. (2018). Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity. Lappeenranta University of Technology. Filosofian tohtorin väitöskirja. Verkossa
  • Ovaska, A. & Koskela, V. (2017). Haittoja vähentävän työn opas- Völjy kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt. A-Klinikkasäätiö, Tampere. Verkossa
  • Koskela, V. (2016). Teatteri läsnäolon tilana voi mahdollistaa samanarvoisuuden tilan ja uuden ymmärryksen, julkaisussa Samassa tilassa: yhteisöteatteri osallisuuden mahdollistajana (Toim. R. Ekoluoma ja H. Hyttinen). Verkossa
  • Koskela, V., & Goldman Schuyler, K. (2016). Experiences of Presence as a Key Factor Towards Sustainability Leadership. Journal of Leadership Studies, Vol 9 (4), s. 54 – 60. Verkossa
  • Koskela, V., Oikarinen, T. & Melkas, H. (2015). Creating Social Innovation Approaches to community development in a social enterprise. Teoksessa Yhteiskunnallisen yritystoiminnan monet kasvot (toim. Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi). Verkossa
  • Koskela, V., Martikainen, S-J., Mellanen, L., Pekkola, S. & Pässilä, A. (2014). Näköala keinusta. Perspektiivejä organisaation kehittämiseen. Loppuraportti hankkeista Duiduilusta talousfaktaan – käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arviointi ja Taiteen reflektiiviset menetelmät. Verkossa