Ekspressiivisen taideterapian ryhmät

Värikkäästi maalatut varpaat ja kangas

Ekspressiivisen taideterapian ryhmissä tutkitaan niin itseä kuin koko ryhmää erilaisten taidelähtöisten menetelmien – kuvan, maalauksen, luovan kirjoittamisen ja liikkeen – avulla. Samalla tullaan tutummaksi jokaisessa ihmisessä piilevän luovan voiman kanssa, rohkaistutaan ilmaisemaan itseä ja jakamaan omia kokemuksia toisten kanssa. Ryhmiin osallistuminen ei edellytä minkään taiteenlajin hallintaa, pikemminkin päinvastoin. Keskiössä on tutkiminen, leikki ja ilon elvyttäminen.