Koulutus

Lake and forest

LUENTOJA esim. seuraavista teemoista:

1. Läsnäolo ja innovatiivisuus/luovuus: Mene itseesi ja pysy siellä

2. Läsnäolo ja (työ)hyvinvointi: Mitä kehoni kehottaa?

3. Läsnäolo apuna omien asenteiden ja toimintatapojen tunnistamisessa

4. Läsnäolon taito ja kohtaaminen esim. asiakastyön haasteissa. Miten voin parantaa omaa vuorovaikutustani?

 

TYÖPAJOJA yhteisösi/organisaatiosi/ryhmäsi tarpeisiin ja toiveisiin esim. seuraavista aiheista:

1. Läsnäolotyöpajat

Työpajoissa tehdään harjoituksia läsnäolon lisäämiseksi, havainnoidaan omaa toiminta-arkea ja jaetaan kokemuksia. Näin parannetaan suhteita itseen, toisiin ihmisiin ja toimintaympäristöön sekä lisätään luovuutta, yhteistä ymmärrystä ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Käytettävinä menetelminä ovat hiljentymis- ja mielikuvaharjoitteet, toiminnalliset ja luovat menetelmät sekä erilaiset keskusteluttamisen tavat.

 

2. Työhyvinvointipajat

Työpajoissa tutkitaan toiminnallisesti tämänhetkistä yksilöllistä ja yhteisöllistä työhyvinvointia. Samalla tullaan tietoiseksi työhyvinvointia mahdollisesti heikentävistä seikoista ja etsitään yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin parantamiseksi.

 

3. Innovaatiotyöpajat

Työpajoissa käsitellään luovien menetelmien avulla yhteisön kehittämistarpeita tai haasteita ja jaetaan niistä syntyneitä kokemuksia. Uudet ideat ja innovaatiot syntyvät yhteisestä kokemusten jakamisen tilasta käsin. Innovaatiopajoissa hyödynnetään erilaisia työnohjauksellisia, toiminnallisia menetelmiä.

 

4. Hyvinvointipajat

Hyvinvointipajoissa fokusoidutaan mielen ja kehon hyvinvointiin, rentoutumiseen ja hiljentymiseen. Tavoitteena on mielen ja kehon rauhoittaminen, tasapainoisempi mielentila, tietoisempi kehomieli ja parempi unen laatu.

 

5. Esiintymistyöpajat

Työpajoissa keskitytään esiintymisjännityksen lieventämiseen, luonnolliseen esiintymiseen ja oman yleisön rentoon kohtaamiseen. Työpajoja voidaan hyödyntää erilaisissa esiintymisvalmiuksia vaativissa tilanteissa.