Luontoyhteysleirit ja -työpajat

Tauluja lumella

LUONTOYHTEYSLEIRIT

Useamman päivän leirit toteutetaan leirikeskuksissa monimuotoisen luonnon ympäröiminä. Leireillä vahvistetaan luontoyhteyttä luovien, taidelähtöisten harjoitteiden, hiljentymisen ja ryhmäytymisen avulla. Samalla tutustutaan ympäröivään luontoon. Viimeisenä iltana esitetään yhteisestä teemasta pienryhmissä valmistettuja demonstraatioita. Leirit soveltuvat ihmisille ja yhteisöille, jotka haluavat lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luontoyhteyttä.

LUONTOYHTEYSTYÖPAJAT

Työpajat tapahtuvat pääosin ulkona – joko puistossa, metsässä tai muualla luonnossa. Työpajoissa tutustutaan elävään luontoon ja sen eri elementteihin kokemuksen ja aistien kautta. Luontoyhteyden avulla vahvistetaan suhdetta itseen, toisiin sekä ympäristöön, mikä vaikuttaa positiivisesti kehon ja mielen hyvinvointiin. Menetelminä ovat mm. hiljentymis-, aisti- ja ilmaisuharjoitteet. Luontoyhteyspajat soveltuvat hyvin esim. erilaisten yhteisöjen hyvinvointipäiviksi tai vaikka työyhteisön tyky- tai tyhy -päivien ohjelmaksi.